خرید تفنگ اسباب بازی بی خطر

خرید تفنگ اسباب بازی بی خطر
خرید تفنگ اسباب بازی بی خطر-برای خرید انواع اسباب بازی جنگی و نظامی باکیفیت و برند بهتر است از فروشگاه های معتبر مانند کی کی تویز اقدام نمایید.

خرید تفنگ اسباب بازی بی خطر

اسباب بازی تفنگ دوکاره آب پاش و تیر فومی Shoot gun 64829 اسباب بازی تفنگ دوکاره آب پاش و تیر فومی Shoot gun 64829

اسباب بازی تفنگ دوکاره آب پاش و تیر فومی Shoot gun 64829

(5) | (امتیاز این محصول)
668,000 %13
580,000 تومان
مسلسل ساچمه ای تیر ژله ای و رگباری اسباب بازی BUMBL BEE WATER GUN SKD001 مسلسل ساچمه ای تیر ژله ای و رگباری اسباب بازی BUMBL BEE WATER GUN SKD001

مسلسل ساچمه ای تیر ژله ای و رگباری اسباب بازی BUMBL BEE WATER GUN SKD001

(5) | (امتیاز این محصول)
2,375,000 %14
2,050,000 تومان
تفنگ وینچستر و شاتگان کمرشکن اسباب بازی تیر فومی Shoot gun 9950 تفنگ وینچستر و شاتگان کمرشکن اسباب بازی تیر فومی Shoot gun 9950

تفنگ وینچستر و شاتگان کمرشکن اسباب بازی تیر فومی Shoot gun 9950

(5) | (امتیاز این محصول)
995,000 %10
895,000 تومان
تفنگ وینچستر و شاتگان پوکه پران اسباب بازی تیر فومی Shoot gun KB1211 تفنگ وینچستر و شاتگان پوکه پران اسباب بازی تیر فومی Shoot gun KB1211

تفنگ وینچستر و شاتگان پوکه پران اسباب بازی تیر فومی Shoot gun KB1211

(5) | (امتیاز این محصول)
1,415,000 %14
1,220,000 تومان
کلت و تفنگ اسباب بازی دو کاره تیر فومی و آب پاش Shoot gun 64828 کلت و تفنگ اسباب بازی دو کاره تیر فومی و آب پاش Shoot gun 64828

کلت و تفنگ اسباب بازی دو کاره تیر فومی و آب پاش Shoot gun 64828

(5) | (امتیاز این محصول)
545,000 %10
490,000 تومان
تفنگ اسباب بازی دو کاره تیر فومی و آب پاش Shoot gun 64840 تفنگ اسباب بازی دو کاره تیر فومی و آب پاش Shoot gun 64840

تفنگ اسباب بازی دو کاره تیر فومی و آب پاش Shoot gun 64840

(5) | (امتیاز این محصول)
695,000 %6
650,000 تومان
تفنگ و مسلسل پوکه پران اسباب بازی تیر اسفنجی Shoot gun 64883 تفنگ و مسلسل پوکه پران اسباب بازی تیر اسفنجی Shoot gun 64883

تفنگ و مسلسل پوکه پران اسباب بازی تیر اسفنجی Shoot gun 64883

(5) | (امتیاز این محصول)
1,225,000 %11
1,090,000 تومان
کلت پوکه پران اسباب بازی با صدا خفه کن SOFT BULLET GAN 202 کلت پوکه پران اسباب بازی با صدا خفه کن SOFT BULLET GAN 202

کلت پوکه پران اسباب بازی با صدا خفه کن SOFT BULLET GAN 202

(5) | (امتیاز این محصول)
455,000 %15
385,000 تومان
اسباب بازی تفنگ آر پی جی و موشک انداز با دوربین Fun shooting gan 566 اسباب بازی تفنگ آر پی جی و موشک انداز با دوربین Fun shooting gan 566

اسباب بازی تفنگ آر پی جی و موشک انداز با دوربین Fun shooting gan 566

(5) | (امتیاز این محصول)
1,030,000 %11
920,000 تومان
تفنگ اسباب بازی دو کاره تیر اسفنجی و آب پاش Shoot gun 64832 تفنگ اسباب بازی دو کاره تیر اسفنجی و آب پاش Shoot gun 64832

تفنگ اسباب بازی دو کاره تیر اسفنجی و آب پاش Shoot gun 64832

(5) | (امتیاز این محصول)
510,000 %11
455,000 تومان
تفنگ و کلت پلیس دوکاره اسباب بازی آب پاش و تیر فومی Shoot gun 64835 تفنگ و کلت پلیس دوکاره اسباب بازی آب پاش و تیر فومی Shoot gun 64835

تفنگ و کلت پلیس دوکاره اسباب بازی آب پاش و تیر فومی Shoot gun 64835

(3.75) | (امتیاز این محصول)
520,000 %12
455,000 تومان
تفنگ اسباب بازی دوکاره آب پاش و تیر اسفنجی Shoot gun 64830 تفنگ اسباب بازی دوکاره آب پاش و تیر اسفنجی Shoot gun 64830

تفنگ اسباب بازی دوکاره آب پاش و تیر اسفنجی Shoot gun 64830

(4.6) | (امتیاز این محصول)
668,000 %15
570,000 تومان
تیر ژله ای سایز 9 الی 11 میلیمتری 300 عددی 050

تیر ژله ای سایز 9 الی 11 میلیمتری 300 عددی 050

(4) | (امتیاز این محصول)
13,000 %23
10,000 تومان
تفنگ و شمشیر کاپیتان امریکا موزیکال اسباب بازی 6689B تفنگ و شمشیر کاپیتان امریکا موزیکال اسباب بازی 6689B

تفنگ و شمشیر کاپیتان امریکا موزیکال اسباب بازی 6689B

(3.21) | (امتیاز این محصول)
1,304,000 %9
1,190,000 تومان
تفنگ و شمشیر بازلایتر موزیکال اسباب بازی 6683 تفنگ و شمشیر بازلایتر موزیکال اسباب بازی 6683

تفنگ و شمشیر بازلایتر موزیکال اسباب بازی 6683

(3.75) | (امتیاز این محصول)
1,580,000 %14
1,360,000 تومان
تفنگ و شمشیر موزیکال ایرونمن اسباب بازی 6689A تفنگ و شمشیر موزیکال ایرونمن اسباب بازی 6689A

تفنگ و شمشیر موزیکال ایرونمن اسباب بازی 6689A

(3) | (امتیاز این محصول)
1,304,000 %9
1,190,000 تومان
تفنگ موزیکال بازلایتر اسباب بازی 6682 تفنگ موزیکال بازلایتر اسباب بازی 6682

تفنگ موزیکال بازلایتر اسباب بازی 6682

(3.43) | (امتیاز این محصول)
650,000 %11
580,000 تومان
تفنگ پرتاب تیر اسفنجی اسباب بازی Shoot Game 5016 تفنگ پرتاب تیر اسفنجی اسباب بازی Shoot Game 5016

تفنگ پرتاب تیر اسفنجی اسباب بازی Shoot Game 5016

(3.67) | (امتیاز این محصول)
688,000 %11
610,000 تومان
تفنگ مدل هالک سبز تیر اسفنجی اسباب بازی HULK SB458 تفنگ مدل هالک سبز تیر اسفنجی اسباب بازی HULK SB458

تفنگ مدل هالک سبز تیر اسفنجی اسباب بازی HULK SB458

(2.81) | (امتیاز این محصول)
1,306,000 %12
1,150,000 تومان
تفنگ طرح کاپیتان امریکا تیر اسفنجی اسباب بازی Captain America SB514 تفنگ طرح کاپیتان امریکا تیر اسفنجی اسباب بازی Captain America SB514

تفنگ طرح کاپیتان امریکا تیر اسفنجی اسباب بازی Captain America SB514

(3.44) | (امتیاز این محصول)
1,065,000 %13
930,000 تومان
اسباب بازی تفنگ طرح هالک سبز تیر اسفنجی HULK SB514 اسباب بازی تفنگ طرح هالک سبز تیر اسفنجی HULK SB514

اسباب بازی تفنگ طرح هالک سبز تیر اسفنجی HULK SB514

(5) | (امتیاز این محصول)
1,065,000 %13
930,000 تومان
اسباب بازی تفنگ طرح ایرونمن تیر اسفنجی Iron Man SB514 اسباب بازی تفنگ طرح ایرونمن تیر اسفنجی Iron Man SB514

اسباب بازی تفنگ طرح ایرونمن تیر اسفنجی Iron Man SB514

(4) | (امتیاز این محصول)
1,065,000 %13
930,000 تومان
تفنگ مدل ایرونمن اسباب بازی تیر اسفنجی Iron Man SB458 تفنگ مدل ایرونمن اسباب بازی تیر اسفنجی Iron Man SB458

تفنگ مدل ایرونمن اسباب بازی تیر اسفنجی Iron Man SB458

(3.38) | (امتیاز این محصول)
1,306,000 %12
1,150,000 تومان
تفنگ مدل اسپایدرمن اسباب بازی تیر اسفنجی Spider Man SB458 تفنگ مدل اسپایدرمن اسباب بازی تیر اسفنجی Spider Man SB458

تفنگ مدل اسپایدرمن اسباب بازی تیر اسفنجی Spider Man SB458

(4.14) | (امتیاز این محصول)
1,306,000 %12
1,150,000 تومان
اسباب بازی تفنگ و ماسک اسپایدرمن سیاه تیر اسفنجی Spider Man SB472 اسباب بازی تفنگ و ماسک اسپایدرمن سیاه تیر اسفنجی Spider Man SB472

اسباب بازی تفنگ و ماسک اسپایدرمن سیاه تیر اسفنجی Spider Man SB472

(3.11) | (امتیاز این محصول)
890,000 %8
820,000 تومان
تفنگ پرتاب توپ اسفنجی اسباب بازی Shoot Game 668A2 تفنگ پرتاب توپ اسفنجی اسباب بازی Shoot Game 668A2

تفنگ پرتاب توپ اسفنجی اسباب بازی Shoot Game 668A2

(3.05) | (امتیاز این محصول)
620,000 %10
560,000 تومان
اسباب بازی تفنگ اسپایدرمن تیر اسفنجی Spider Man SB272 اسباب بازی تفنگ اسپایدرمن تیر اسفنجی Spider Man SB272

اسباب بازی تفنگ اسپایدرمن تیر اسفنجی Spider Man SB272

(3.22) | (امتیاز این محصول)
875,000 %11
780,000 تومان
اسباب بازی تفنگ پرتاب تیر اسفنجی سه مدل Shoot Game 777-711A اسباب بازی تفنگ پرتاب تیر اسفنجی سه مدل Shoot Game 777-711A

اسباب بازی تفنگ پرتاب تیر اسفنجی سه مدل Shoot Game 777-711A

(3.08) | (امتیاز این محصول)
846,000 %14
725,000 تومان
تفنگ کاپیتان امریکا تیر اسفنجی Captain America SB392 تفنگ کاپیتان امریکا تیر اسفنجی Captain America SB392

تفنگ کاپیتان امریکا تیر اسفنجی Captain America SB392

(4) | (امتیاز این محصول)
1,185,000 %16
990,000 تومان
تفنگ اسباب بازی هالک تیر اسفنجی HULK SB392 تفنگ اسباب بازی هالک تیر اسفنجی HULK SB392

تفنگ اسباب بازی هالک تیر اسفنجی HULK SB392

(4.67) | (امتیاز این محصول)
1,185,000 %16
990,000 تومان
تفنگ ایرونمن تیر اسفنجی Iron Man SB392 تفنگ ایرونمن تیر اسفنجی Iron Man SB392

تفنگ ایرونمن تیر اسفنجی Iron Man SB392

(5) | (امتیاز این محصول)
1,185,000 %16
990,000 تومان
تفنگ و ماشین کنترلی REMOTE CAR CAN K15 تفنگ و ماشین کنترلی REMOTE CAR CAN K15

تفنگ و ماشین کنترلی REMOTE CAR CAN K15

(3.29) | (امتیاز این محصول)
1,850,000 %9
1,690,000 تومان
اسباب بازی ست ماسک و دستکش اسپایدرمن 3019 اسباب بازی ست ماسک و دستکش اسپایدرمن 3019

اسباب بازی ست ماسک و دستکش اسپایدرمن 3019

(3.19) | (امتیاز این محصول)
780,000 %17
650,000 تومان
اسباب بازی تفنگ طرح پینت بال خاکستری با ماسک 3317 اسباب بازی تفنگ طرح پینت بال خاکستری با ماسک 3317

اسباب بازی تفنگ طرح پینت بال خاکستری با ماسک 3317

(2.83) | (امتیاز این محصول)
868,000 %11
770,000 تومان
اسباب بازی تفنگ طرح پینت بال نارنجی با ماسک 3317 اسباب بازی تفنگ طرح پینت بال نارنجی با ماسک 3317

اسباب بازی تفنگ طرح پینت بال نارنجی با ماسک 3317

(4.67) | (امتیاز این محصول)
868,000 %11
770,000 تومان

از انجایی که پسربچه ها عاشق بازی های هیجانی و حرکتی هستند، تفنگ بازی هم خیلی دوست دارند. هم هیجانی است و هم حرکتی است که مورد علاقه کودک است. در این مقاله درباره خرید تفنگ اسباب بازی بی خطر برای کودک می خوانیم. اسباب بازی که کودکان بالای 6 سال می توانند راحت با ان بازی کنند.

تفنگ اسباب بازی در مدل های بسیار زیادی در بازار وجود دارد. اما برای کودک بهتر است از نوع بی خطر و ایمن باشد. با تفنگ اسباب بازی، کودک هم اموزش می بیند و هم سرگرم می شود. بازی هایی مثل دزد و پلیس و بازی های جنگی را می توانند با هم انجام دهند.

اگر قصد خرید تفنگ اسباب بازی بی خطر را دارید، در فروشگاه اینترنتی و حضوری کی کی تویز انواع مدل ها از بهترین کیفیت وجود دارند.

چرا برای کودک خود تفنگ اسباب بازی بی خطر بخریم

خرید تفنگ اسباب بازی

اسباب بازی ها فقط برای سرگرم کردن کودک نیستند و باید در جهت رشد مهارت کودک هم تاثیرگذار باشند. اگر فکر می کنید که اسباب بازی تفنگ جز بازی و سرگرمی سود دیگری برای کودک ندارد، این طور نیست!

بازی با اسباب بازی تفنگ باعث می شود که کودک نقش قهرمان داشته باشد. اعتماد به نفس پیدا می کند و از نظر شخصیتی رشد می کند. از انجاییکه بازی گروهی هم می تواند باشد، باعث رشد مهارت های اجتماعی کودک می شود. با داستان سرایی و داستان پردازی، قوه تخیل او رشد کرده و مهارت بیشتری در این باره پیدا می کند.

اگر هنوز شک دارید که برای کودک خود خرید تفنگ اسباب بازی بی خطر را داشته باشید، در ادامه مطلب همراه ما باشد تا بیشتر درباره مزیت های این اسباب بازی بدانیم.

ایا بازی با اسباب بازی تفنگ برای کودک ضرر دارد

بسیاری از والدین می پندارند که اسباب بازی تفنگ باعث می شود که کودک روحیه ای خشن و چرخاشگر پیدا کند. اما اینطور نیست. حس کودک در بازی با تفنگ متفاوت تر از ان چیزی است که ما می پنداریم. او در هنگام بازی در خیال خود با ارم های بد می جنگد و این خیلی خوب است که اخلاق خوب و بد را می شناسد.

اگر در هنگام بازی احساس کردید که کودک پرخاشگری می کند، بازی را متوقف کرده و او را به ارامش دعوت کنید. زمان بازی مشخصی هم برای او در نظر داشته باشید. از خرید تفنگ های اسباب بازی که مناسب با سن کودک نیست هم پرهیز نمایید. تفنگ اسباب بازی بی خطر و ایمن برای کودک خود خریداری نمایید.

خرید تفنگ تیر ژله ای

این اسباب بازی طراحی بسیار خوبی دارد و از مواد باکیفیت ساخته شده است. از جنس پلاستیک باکیفیت و نوع abs است. کاملا بی خطر است و سر تیرها نرم و ژله ای است.کاملا  ایمن است. از ویژگی های این اسباب بازی می توان به موارد زیر اشاره داشت.

 1. دارای تیر فومی نرم و مقاوم و بی خطر
 2. قابلیت پرتاب یک تیر در هر شلیک از تفتگ
 3. دارای ماشه برای مسلح کردن تفنگ با تیر
 4. از جنس پلاستیک فشرده ABS با کیفیت و درجه یک و استاندارد
 5. مناسب برای کودکان بالای 6 سال می باشد
 6. از برند معتبر و باکیفیت ساخته شده است.

اسباب بازی تفنگ با ربات 

این اسباب بازی تفنگ با ربات بسیار مورد علاقه کودکان و مخصوصا پسربچه ها است. دارای یک ربات تبدیل شونده است که می تواند تیر اسفنجی را پرتاب کند. از مواد باکیفیت و استاتداد ساخته شده است. در این مدل تفنگ اسباب بازی بی خطر، تیرهای اسلحه از جنس اسفنجی یا فومی طرح توپی هستند. تیرهای بسیار سبک و کاملا بی خطر که از قسمت جلوی لوله تفنگ وارد اسلحه می شوند و با کشیدن ماشه پشت اسلحه تیر از آن خارج خواهد شد.

اسباب بازی تفنگ با ربات

کلت اسباب بازی دوکاره آبپاش و تیر فومی

این اسباب بازی کلت اسباب بازی دوکاره آبپاش و تیر فومی هم برای کودکان و هم بزرگسالان جالب و مهیج است. می توانند یاعت ها سرگرم شده و لحظه های خوشی در کنار هم داشته باشند. کودک با بازی با این اسباب بازی حس قهرمان بودن و برتر بودن پیدا می کند.

در این مدل تیرهای اسلحه از جنس اسفنجی یا فومی طرح توپی هستند که نرم و بی خطر می باشند. تیرهای بسیار سبک و کاملا بی خطر که از قسمت جلوی لوله تفنگ وارد ان می شوند.  با کشیدن ماشه پشت اسلحه تیر از آن خارج می شود که راحت است و کودک بالای 6 سال هم ان را به راحتی انجام می دهد.

 درون بسته بندی این محصول سه عدد تارگت و هدف طرح بولینگ قرار داده شده است. می توان از آنها را برای هدف گیری و دقت تیر اندازی استفاده کرد.

تفنگ و شمشیر کاپیتان امریکا موزیکال اسباب بازی

تفنگ و شمشیر کاپیتان امریکا موزیکال اسباب بازی

این محصول تفنگ و شمشیر کاپیتان امریکا موزیکال اسباب بازی یک ست بازی طرح کاپیتان امریکا است که دارای تجهیزاتی مانند تفنگ موزیکال ، شمشیر و ماسک است.

این پک اسباب بازی جنگی بی خطر و جذاب و یک سرگرمی مهیج برای کودکان خردسال و نوجوانان می باشد. جنس تفنگ، شمشیر و ماسک از پلاستیک براق و درجه یک و استادارد ساخته شده است. کاملا بی خطر است و برای کودک ایمن می باشد.

در نهایت

برای خرید تفنگ اسباب بازی بی خطر در جدیدترین مدل ها و بهترین برندها با قیمت مناسب می توانید از فروشگاه اینترنتی و حضوری کی کی تویز اقدام نمایید.

سوالات متداول خرید تفنگ اسباب بازی بی خطر

اسباب بازی تفنگ تیر ژله ای برای چه سنی مناسب است؟

خرید تفنگ اسباب بازی بی خطر از نوع ژله ای و فومی برای کودکان بالای 6 سال مناسب می باشد.

ایا بازی های جنگی برای کودک ضرر دارد؟

خیر. اگر از نوع بی خطر باشد و برای سن کودک مناسب باشد، فواید هم دارد که در این مقاله درباره ان صحبت شده است.

خرید تفنگ اسباب بازی بی خطر را از چه فروشگاهی داشته باشم؟

برای خرید انواع اسباب بازی جنگی و نظامی باکیفیت و برند بهتر است از فروشگاه های معتبر مانند کی کی تویز اقدام نمایید.

ارسال نظر
(بعد از تائید مدیر منتشر خواهد شد)
 • - نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.
 • - لطفا دیدگاهتان تا حد امکان مربوط به مطلب باشد.
 • - لطفا فارسی بنویسید.
 • - نظرات شما بعد از تایید مدیریت منتشر خواهد شد