اسباب بازی مناسب از یک تا دو سالگی

اسباب بازی مناسب از یک تا دو سالگی

کودکان معمولا از سن یک تا دو سالگی شروع به راه رفتن وهم می‌کنند. در این سن کودکان کنجکاو هستند و دوست دارند به تمامی مکان‌ها سرک کشیده و بازی کنند. در صورتی که کودکان از ۱ تا ۲ سالگی اسباب بازی‌های مناسب این سن را در اختیار نداشته باشند. به مکان‌هایی که مناسب آنها نیست سرک کشیده و در آن مکان‌ها نیز شروع به بازی کردن می‌کنند.

باید اسباب بازی مناسب از یک تا دو سالگی که هماهنگ با روحیه این سنین از کودکان هستند را در اختیار آنها قرار داد. خردسالان از یک سالگی وارد مرحله آگاهانه زندگی می‌شوند. افکار و علایق آنها در این سن دائما در حال تغییر پیدا کردن است. اسباب بازی‌هایی که سابقاً بسیار مورد توجه آنها بوده، ممکن است مورد بی توجهی آنها واقع شود.

لگو دوپلو ماشین پلیس قطعه درشت کودک JDLT 5133 لگو دوپلو ماشین پلیس قطعه درشت کودک JDLT 5133

لگو دوپلو ماشین پلیس قطعه درشت کودک JDLT 5133

(5) | (امتیاز این محصول)
1,768,000 %12
1,550,000 تومان
لگو دوپلو باغ وحش حیوانات اسباب بازی کودک قطعه درشت JDLT 5286 لگو دوپلو باغ وحش حیوانات اسباب بازی کودک قطعه درشت JDLT 5286

لگو دوپلو باغ وحش حیوانات اسباب بازی کودک قطعه درشت JDLT 5286

(5) | (امتیاز این محصول)
2,661,000 %12
2,330,000 تومان
لگو دوپلو ماشین آتشنشانی بزرگ قطعه درشت کودک JDLT 5418 لگو دوپلو ماشین آتشنشانی بزرگ قطعه درشت کودک JDLT 5418

لگو دوپلو ماشین آتشنشانی بزرگ قطعه درشت کودک JDLT 5418

(5) | (امتیاز این محصول)
2,499,000 %15
2,120,000 تومان
لگو دوپلو کامیون و هلیکوپتر پلیس قطعه درشت کودک JDLT 5426 لگو دوپلو کامیون و هلیکوپتر پلیس قطعه درشت کودک JDLT 5426

لگو دوپلو کامیون و هلیکوپتر پلیس قطعه درشت کودک JDLT 5426

(5) | (امتیاز این محصول)
1,685,000 %12
1,490,000 تومان
لگو دوپلو توپ و سرسره اسباب بازی کودک قطعه درشت JDLT 5360 لگو دوپلو توپ و سرسره اسباب بازی کودک قطعه درشت JDLT 5360

لگو دوپلو توپ و سرسره اسباب بازی کودک قطعه درشت JDLT 5360

(5) | (امتیاز این محصول)
890,000 %16
750,000 تومان
لگو دوپلو شهر بازی با سرسره اسباب بازی کودک قطعه درشت JDLT 5402 لگو دوپلو شهر بازی با سرسره اسباب بازی کودک قطعه درشت JDLT 5402

لگو دوپلو شهر بازی با سرسره اسباب بازی کودک قطعه درشت JDLT 5402

(5) | (امتیاز این محصول)
1,870,000 %8
1,720,000 تومان
لگو دوپلو قصر پرنسس بزرگ قطعه درشت کودک JDLT 5241 لگو دوپلو قصر پرنسس بزرگ قطعه درشت کودک JDLT 5241

لگو دوپلو قصر پرنسس بزرگ قطعه درشت کودک JDLT 5241

(4.75) | (امتیاز این محصول)
3,976,000 %11
3,520,000 تومان
لگو دوپلو ایستگاه آتشنشانی بزرگ قطعه درشت کودک JDLT 5416 لگو دوپلو ایستگاه آتشنشانی بزرگ قطعه درشت کودک JDLT 5416

لگو دوپلو ایستگاه آتشنشانی بزرگ قطعه درشت کودک JDLT 5416

(4.6) | (امتیاز این محصول)
3,708,000 %11
3,300,000 تومان
لگو دوپلو ایستگاه پلیس بزرگ قطعه درشت کودک JDLT 5423 لگو دوپلو ایستگاه پلیس بزرگ قطعه درشت کودک JDLT 5423

لگو دوپلو ایستگاه پلیس بزرگ قطعه درشت کودک JDLT 5423

(4.5) | (امتیاز این محصول)
3,650,000 %11
3,250,000 تومان
لگو دوپلو مزرعه پیرمرد مهربون اسباب بازی کودک قطعه درشت JDLT 5210 لگو دوپلو مزرعه پیرمرد مهربون اسباب بازی کودک قطعه درشت JDLT 5210

لگو دوپلو مزرعه پیرمرد مهربون اسباب بازی کودک قطعه درشت JDLT 5210

(4.33) | (امتیاز این محصول)
3,565,000 %12
3,150,000 تومان
لگو دوپلو پلیس قطعه درشت کودک JDLT 5429 لگو دوپلو پلیس قطعه درشت کودک JDLT 5429

لگو دوپلو پلیس قطعه درشت کودک JDLT 5429

(4.2) | (امتیاز این محصول)
890,000 %16
750,000 تومان
لگو دوپلو باغ وحش حیوانات اسباب بازی کودک قطعه درشت JDLT 5445 لگو دوپلو باغ وحش حیوانات اسباب بازی کودک قطعه درشت JDLT 5445

لگو دوپلو باغ وحش حیوانات اسباب بازی کودک قطعه درشت JDLT 5445

(4.13) | (امتیاز این محصول)
1,660,000 %11
1,480,000 تومان
ساختنی لگو دوپلو قطعه درشت پارک دایناسور و حیوانات LEGO doblo 844

ساختنی لگو دوپلو قطعه درشت پارک دایناسور و حیوانات LEGO doblo 844

(4) | (امتیاز این محصول)
1,880,000 %12
1,650,000 تومان
اسباب بازی لگو دوپلو قطعه درشت با میز بازی کودک 3688B اسباب بازی لگو دوپلو قطعه درشت با میز بازی کودک 3688B

اسباب بازی لگو دوپلو قطعه درشت با میز بازی کودک 3688B

(4) | (امتیاز این محصول)
2,105,000 %11
1,880,000 تومان
ساختنی لگو شهربازی دوپلو قطعه درشت اسباب بازی 3806 ساختنی لگو شهربازی دوپلو قطعه درشت اسباب بازی 3806

ساختنی لگو شهربازی دوپلو قطعه درشت اسباب بازی 3806

(4) | (امتیاز این محصول)
1,875,000 %11
1,670,000 تومان
لگو دوپلو قطعه درشت کشتی و قلعه دزدان دریایی JDLT 5269 لگو دوپلو قطعه درشت کشتی و قلعه دزدان دریایی JDLT 5269

لگو دوپلو قطعه درشت کشتی و قلعه دزدان دریایی JDLT 5269

(4) | (امتیاز این محصول)
3,123,000 %11
2,790,000 تومان
لگو پارک حیوانات اسباب بازی کودک قطعه درشت JDLT 5030 لگو پارک حیوانات اسباب بازی کودک قطعه درشت JDLT 5030

لگو پارک حیوانات اسباب بازی کودک قطعه درشت JDLT 5030

(3.9) | (امتیاز این محصول)
1,890,000 %12
1,660,000 تومان
ساختنی لگو دوپلو قطعه درشت پارک حیوانات کودک اسباب بازی 191-188 ساختنی لگو دوپلو قطعه درشت پارک حیوانات کودک اسباب بازی 191-188

ساختنی لگو دوپلو قطعه درشت پارک حیوانات کودک اسباب بازی 191-188

(3.67) | (امتیاز این محصول)
3,630,000 %11
3,230,000 تومان
لگو دوپلو قطعه درشت پارک حیوانات با ساختمان کودک اسباب بازی 188192 لگو دوپلو قطعه درشت پارک حیوانات با ساختمان کودک اسباب بازی 188192

لگو دوپلو قطعه درشت پارک حیوانات با ساختمان کودک اسباب بازی 188192

(3.63) | (امتیاز این محصول)
2,360,000 %11
2,110,000 تومان
لگو دوپلو کیفی قطعه درشت کودک مدل پارک حیوانات JX6721 لگو دوپلو کیفی قطعه درشت کودک مدل پارک حیوانات JX6721

لگو دوپلو کیفی قطعه درشت کودک مدل پارک حیوانات JX6721

(3.6) | (امتیاز این محصول)
750,000 %11
670,000 تومان
لگو دوپلو بیمارستان قطعه درشت اسباب بازی 3811 لگو دوپلو بیمارستان قطعه درشت اسباب بازی 3811

لگو دوپلو بیمارستان قطعه درشت اسباب بازی 3811

(3.58) | (امتیاز این محصول)
2,086,000 %11
1,860,000 تومان
لگو قطعه درشت اسباب بازی کودک دایناسور و هلیکوپتر JDLT 5249 لگو قطعه درشت اسباب بازی کودک دایناسور و هلیکوپتر JDLT 5249

لگو قطعه درشت اسباب بازی کودک دایناسور و هلیکوپتر JDLT 5249

(3.58) | (امتیاز این محصول)
988,000 %10
890,000 تومان
لگو دوپلو کودک دایناسور پارک ژوراسیک قطعه درشت اسباب بازی 3719 لگو دوپلو کودک دایناسور پارک ژوراسیک قطعه درشت اسباب بازی 3719

لگو دوپلو کودک دایناسور پارک ژوراسیک قطعه درشت اسباب بازی 3719

(3.5) | (امتیاز این محصول)
1,940,000 %11
1,730,000 تومان
لگو دوپلو کیفی قطعه درشت کودک مدل قلعه JX6722 لگو دوپلو کیفی قطعه درشت کودک مدل قلعه JX6722

لگو دوپلو کیفی قطعه درشت کودک مدل قلعه JX6722

(3.5) | (امتیاز این محصول)
898,000 %13
780,000 تومان
اسباب بازی لگو کودک دوپلو قطعه درشت با میز بازی 3588A اسباب بازی لگو کودک دوپلو قطعه درشت با میز بازی 3588A

اسباب بازی لگو کودک دوپلو قطعه درشت با میز بازی 3588A

(3.44) | (امتیاز این محصول)
2,150,000 %11
1,920,000 تومان
لگو دوپلو باغ وحش حیوانات اسباب بازی قطعه درشت STAR POWER FUNNY ZOO 3601 لگو دوپلو باغ وحش حیوانات اسباب بازی قطعه درشت STAR POWER FUNNY ZOO 3601

لگو دوپلو باغ وحش حیوانات اسباب بازی قطعه درشت STAR POWER FUNNY ZOO 3601

(3.41) | (امتیاز این محصول)
1,794,000 %11
1,600,000 تومان
لگو دوپلو دایناسور پارک ژوراسیک قطعه درشت اسباب بازی JDLT 5246 لگو دوپلو دایناسور پارک ژوراسیک قطعه درشت اسباب بازی JDLT 5246

لگو دوپلو دایناسور پارک ژوراسیک قطعه درشت اسباب بازی JDLT 5246

(3.32) | (امتیاز این محصول)
1,890,000 %12
1,660,000 تومان
لگو باغ وحش قطعه درشت اسباب بازی کودک JDLT 5020 لگو باغ وحش قطعه درشت اسباب بازی کودک JDLT 5020

لگو باغ وحش قطعه درشت اسباب بازی کودک JDLT 5020

(3.22) | (امتیاز این محصول)
1,898,000 %11
1,695,000 تومان
لگو دوپلو قطعه درشت پارک جنگل حیوانات با سرسره LEGO doblo 847 لگو دوپلو قطعه درشت پارک جنگل حیوانات با سرسره LEGO doblo 847

لگو دوپلو قطعه درشت پارک جنگل حیوانات با سرسره LEGO doblo 847

(2.67) | (امتیاز این محصول)
2,150,000 %11
1,920,000 تومان

خرید بهترین اسباب بازی مناسب از یک تا دو سالگی

 خرید بهترین اسباب بازی مناسب از یک تا دو سالگی اسباب بازی است که امنیت کودکان را تامین کرده و جنبه آموزشی و هیجان نیز برای آنها داشته باشد. در این قسمت به معرفی خصوصیات بهترین اسباب بازی مناسب از یک تا دو سالگی می‌پردازیم.

ایمنی در اولویت: مطمئن شوید که اسباب بازی انتخابی بدون قطعات کوچک یا قسمت‌هایی که کودک ممکن است خورده شود، باشد. همچنین، مواد ساخت اسباب بازی باید عاری از مواد سمی و مضر باشند.

 آموزشی: اسباب بازی‌هایی که کمک به توسعه مهارت‌های حرکتی، شناختی و اجتماعی کودکان کمک می‌کنند، از اهمیت بسیاری برخوردارند. اسباب بازی‌هایی که شامل اسپریت، انواع اسباب‌بازی‌های خشک، پازل‌ها و اسباب‌بازی‌های آموزشی هستند، می‌توانند انتخاب خوبی باشند.

تنوع: تنوع در اسباب بازی‌های کودکان مهم است تا کودک بتواند مهارت‌ها و علاقه‌های مختلف خود را توسعه دهد. به عنوان مثال، اسباب بازی‌های با رنگ‌های متنوع، اشکال مختلف و ساختارهای متفاوت می‌توانند جذاب باشند. 

اندازه مناسب: اسباب بازی‌ها باید به اندازه کودک مناسب باشند تا او بتواند به راحتی با آن‌ها بازی کند. همچنین، اسباب بازی‌های ساده‌تر و بزرگتر ممکن است برای کودکان این سن مناسب‌تر باشند. 

جنس اسباب بازی: وسایل اسباب بازی نیز مهم هستند. اسباب بازی‌های با سطوح نرمی مناسب و بدون تیغه‌های بریده‌کننده می‌توانند جلوی حوادث احتمالی را بگیرند.

نظرات و امتیازات: قبل از خرید، می‌توانید نظرات و امتیازات دیگران را به در مورد اسباب بازی‌ها در وب سایت ها مطالعه کنید تا از کیفیت و ایمنی آن‌ها اطمینان حاصل کنید.

برخی از اسباب بازی‌های مناسب برای کودکان یک تا دو ساله می‌توانند شامل اسباب بازی‌های نرم، تعقیب و گریز، اسباب بازی‌های آموزشی مانند پازل و قدرت ترتیب دادن، توپ‌های نرم و آسیب‌نرسان و اسباب بازی‌های موسیقیایی باشند. همچنین، ممکن است اسباب بازی‌های مرتبط با حیوانات و اشیاء روزمره برای کودک جذاب باشند.

مهم‌ترین نکته این است که توجه به نیازها و توانایی‌های خود کودک و همچنین تأمین اسباب بازی‌های ایمن و آموزشی از اهمیت بالایی برخوردار است. 

اسباب بازی های مناسب از یک تا دو سالگی

حالا که با ویژگی‌های بهترین اسباب بازی مناسب از ۱ تا ۲ سالگی آشنا شدیم در این بخش اسباب بازی‌های مناسب این سنین را به شما عزیزان معرفی می کنیم.

اسباب بازی حلقه هوش چرخدار

اسباب بازی حلقه هوش چرخدار یکی از بهترین اسباب بازی‌ها برای نوزادان و خردسالان نوپا است. بازی‌های چیدنی مانند لگوها و این گونه اسباب بازی‌ها از بهترین اسباب بازی‌های کودکان در این سنین هستند که ممکن است در نظر ساده به نظر بیایند اما مزایای بسیار زیادی برای تقویت رشد هوش کودکان دارد. همچنین مهارت‌های حرکتی و تمرکز و هماهنگی بین دست و چشم کودکان را تقویت می‌نماید.

اسباب بازی ماشین اشکال

اسباب بازی ماشین اشکال نوعی از اسباب بازی است که تخیل و خلاقیت کودکان را تشویق می‌کند. همچنین روی رشد مهارت‌های حرکتی و تمرکزی کودکان نیز تاثیرگذار است.

اسباب بازی‌های هل‌دادنی و کشیدنی

بازی‌های هول دادنی و کشیدنی برای خردسالانی که در حال یاد گرفتن راه رفتن هستند بسیار مناسب است. ممکن است که خردسالان در این سن بلند شدن از زمین و ایستادن را آموخته باشند. اما این اسباب بازی‌ها سبب و تقویت ماهیچه‌ها و حفظ تعادل در کودکان خواهد شد.

انواع لگو و بلوک

بازی‌هایی که با ساخت و ساز سروکار دارند، مانند لگو و بلوک‌ها با قطعه‌های بزرگ در تقویت توانایی حل مسئله خلاقیت و درک فضایی خردسالان در ارتباط هستند.

انواع جورچین و پازل

چیدن پازل و جوچین‌های ۴ قطعه و سه قطعه در تقویت قدرت حافظه مهارت حل مسئله و ریسک پذیری خردسالان تاثیر بسیار زیادی دارد. هنگام کامل کردن یک پازل کوچک خردسالان بایستی شکل رنگ موقعیت و استراتژی لازم را برای تکمیل آنها به خاطر بسپرد.

سخن نهایی

در این مقاله در مورد اسباب بازی مناسب از یک تا دو سالگی با هم گفتگو کردیم. ویژگی‌های مناسب اسباب بازی برای این سنین را با هم بررسی نمودیم و به معرفی چند مورد از اسباب بازی‌های مناسب این سن پرداختیم. برای تهیه و خرید اسباب بازی مناسب از ۱یک تا دو سالگی حتماً به جنسیت کودک و علاقه آن به نوع اسباب بازی‌ها و رنگ‌های مورد علاقه‌شان توجه کنید.

 انتخاب اسباب بازی نادرست می‌تواند تاثیرگذاری تاثیرگذاری برعکس روی خردسالان و کودکان در این سن داشته باشند. برای انتخاب و خرید اسباب بازی مناسب و با کیفیت در همه سنین برای کودکان دلبند عزیزتان فروشگاه حضوری و وب سایت کی کی تویز آماده ارائه هرگونه خدمت رسانی به شما عزیزان در این زمینه است.

سوالات متداول در مورد اسباب بازی مناسب از یک تا دو سالگی

 1. اسباب بازی مناسب کودکان سن یک سال و نیم چه نوع اسباب بازی هایی هستند؟
  اسباب بازی هایی مانند؛ پازل، بلوک های ساختمانی، اسباب بازی های آموزش اعداد و حروف، عروسک‌های نرم و ...
 2. از چه مرکزی می توان اسباب بازی های با کیفیت را به صورت آنلاین خریداری کرد؟
  از فروشگاه حضوری و آنلاین کی کی تویز می توان بهترین و باکیفیت ترین اسباب بازی ها را تهیه نمود.
 3. بهترین نوع اسباب بازی مناسب از یک تا دو سالگی چه نوع اسباب بازی هایی هستند؟
  اسباب بازی هایی که علاوه بر جنبه سرگرم کردن کودکان جنبه آموزشی و تقویت مهارت های مختلف کودکان شود.

ارسال نظر
(بعد از تائید مدیر منتشر خواهد شد)
 • - نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.
 • - لطفا دیدگاهتان تا حد امکان مربوط به مطلب باشد.
 • - لطفا فارسی بنویسید.
 • - نظرات شما بعد از تایید مدیریت منتشر خواهد شد