فيلتر قيمت

جستجو بر اساس برند : POGO

تعداد آيتم پيدا شده : "27" عدد مي باشد
لینک کوتاه دسته بندی kikitoys.com/cat/2097

لگو ست 8 عددی غول های ونوم-Venom

320,000

240,000 تومان

 لگو ست 8 عددی غول های ونوم-Venom   

این لگو یک بیگ فیگور یا غول لگویی بزرگ از شخصیت  ونوم  Venom از شرکت POGO می باشد.این بیگ فیگور ها دارای کیفیت خیلی خوب و چاپ رنگ عالی هستند و از بروزترین مدل های بیگ فیگور در دنیا هستند که بصورت مجموعه کلکسیونی می باشند.پرطرفدارترین و کمیاب ترین بیگ فیگور ها در این ست موجود می باشد.

لگو غول های جدید آونجرز ست 8 عددی

320,000

240,000 تومان

 لگو ست 8 عددی غول های جدید آونجرز 

این ست لگو یک مجموعه 8عددی از بیگ فیگور یا غول لگویی بزرگ از شخصیت های آونجرز و دی سی کامیک از شرکت POGO می باشد.این بیگ فیگور ها دارای کیفیت خیلی خوب و چاپ رنگ عالی هستند و از بروزترین مدل های بیگ فیگور در دنیا هستند که بصورت مجموعه کلکسیونی می باشند.پرطرفدارترین و کمیاب ترین بیگ فیگور ها در این ست 8 عددی موجود می باشد.

لگو غول های جدید آونجرز ست 8 عددی

320,000

240,000 تومان

 لگو ست 8 عددی غول های جدید آونجرز 

این ست لگو یک مجموعه 8عددی از بیگ فیگور یا غول لگویی بزرگ از شخصیت های آونجرز و دی سی کامیک از شرکت POGO می باشد.این بیگ فیگور ها دارای کیفیت خیلی خوب و چاپ رنگ عالی هستند و از بروزترین مدل های بیگ فیگور در دنیا هستند که بصورت مجموعه کلکسیونی می باشند.پرطرفدارترین و کمیاب ترین بیگ فیگور ها در این ست 8 عددی موجود می باشد.

لگو غول وولورین-WolverineVenomized

40,000

30,000 تومان

لگو غول وولورین Wolverine  Venomized 

این لگو یک بیگ فیگور یا غول لگویی بزرگ از شخصیت  وولورین Wolverine  Venomized  از شرکت POGO می باشد.این بیگ فیگور ها دارای کیفیت خیلی خوب و چاپ رنگ عالی هستند و از بروزترین مدل های بیگ فیگور در دنیا هستند که بصورت مجموعه کلکسیونی می باشند.پرطرفدارترین و کمیاب ترین بیگ فیگور ها در این ست موجود می باشد.

لگو غول کایوت -Coyote

40,000

30,000 تومان

لگو غول کایوت Coyote

این لگو یک بیگ فیگور یا غول لگویی بزرگ از شخصیت   کایوت Coyote از شرکت POGO می باشد.این بیگ فیگور ها دارای کیفیت خیلی خوب و چاپ رنگ عالی هستند و از بروزترین مدل های بیگ فیگور در دنیا هستند که بصورت مجموعه کلکسیونی می باشند.پرطرفدارترین و کمیاب ترین بیگ فیگور ها در این ست موجود می باشد.

لگو غول ونوم-Space Knight Venom

40,000

30,000 تومان

لگو غول ونوم Space Knight Venom

این لگو یک بیگ فیگور یا غول لگویی بزرگ از شخصیت  ونوم Space Knight Venom از شرکت POGO می باشد.این بیگ فیگور ها دارای کیفیت خیلی خوب و چاپ رنگ عالی هستند و از بروزترین مدل های بیگ فیگور در دنیا هستند که بصورت مجموعه کلکسیونی می باشند.پرطرفدارترین و کمیاب ترین بیگ فیگور ها در این ست موجود می باشد.

لگو غول ونوم مک گارگان Venom Mac Gargan Scorpion

40,000

30,000 تومان

لگو غول ونوم مک گارگان Venom Mac Gargan Scorpion

این لگو یک بیگ فیگور یا غول لگویی بزرگ از شخصیت  ونوم Space Knight Venom از شرکت POGO می باشد.این بیگ فیگور ها دارای کیفیت خیلی خوب و چاپ رنگ عالی هستند و از بروزترین مدل های بیگ فیگور در دنیا هستند که بصورت مجموعه کلکسیونی می باشند.پرطرفدارترین و کمیاب ترین بیگ فیگور ها در این ست موجود می باشد.

لگو غول تانوس با دستکش و سنگ -Thanos

40,000

30,000 تومان

لگو غول تانوس با دستکش Thanos with Armor Mini Big Heroes Assemble

این لگو یک بیگ فیگور یا غول لگویی بزرگ از شخصیت تانوس زره پوش Thanos از شرکت POGO می باشد.این بیگ فیگور ها دارای کیفیت خیلی خوب و چاپ رنگ عالی هستند و از بروزترین مدل های بیگ فیگور در دنیا هستند که بصورت مجموعه کلکسیونی می باشند.پرطرفدارترین و کمیاب ترین بیگ فیگور ها در این ست موجود می باشد.

لگو غول هالک باستر جدید-Hulkbuster

40,000

30,000 تومان

لگو غول هالک باستر Hulkbuster Mini Big Heroes Assemble

این لگو یک بیگ فیگور یا غول لگویی بزرگ از شخصیت هالک باستر Hulkbuster از شرکت POGO می باشد.این بیگ فیگور ها دارای کیفیت خیلی خوب و چاپ رنگ عالی هستند و از بروزترین مدل های بیگ فیگور در دنیا هستند که بصورت مجموعه کلکسیونی می باشند.پرطرفدارترین و کمیاب ترین بیگ فیگور ها در این ست موجود می باشد.

لگو غول ونوم جدید -Venom

40,000

30,000 تومان

فیگور غول ونوم Venom  Mini Big Heroes Assemble

این لگو یک بیگ فیگور یا غول لگویی بزرگ از شخصیت ونوم WENOM از شرکت POGO می باشد.این بیگ فیگور ها دارای کیفیت خیلی خوب و چاپ رنگ عالی هستند و از بروزترین مدل های بیگ فیگور در دنیا هستند که بصورت مجموعه کلکسیونی می باشند.پرطرفدارترین و کمیاب ترین بیگ فیگور ها در این ست موجود می باشد.

لگو غول گینگ گروت جدید-LEGO King Groot

40,000

30,000 تومان

لگو غول گروت King Groot Mini Big Heroes Assemble

این لگو یک بیگ فیگور یا غول لگویی بزرگ از شخصیت گینگ گروت جدید King Groot  از شرکت POGO می باشد.این بیگ فیگور ها دارای کیفیت خیلی خوب و چاپ رنگ عالی هستند و از بروزترین مدل های بیگ فیگور در دنیا هستند که بصورت مجموعه کلکسیونی می باشند.پرطرفدارترین و کمیاب ترین بیگ فیگور ها در این ست موجود می باشد.

لگو غول هالک باستر-POGO Hulkbuster Iron Patriot

40,000

30,000 تومان

لگو غول هالک باستر POGO Hulkbuster Iron Patriot Mini Big Heroes Assemble

این لگو یک بیگ فیگور یا غول لگویی بزرگ از شخصیت هالک باستر  جدید Hulkbuster Iron Patriot از شرکت POGO می باشد.این بیگ فیگور ها دارای کیفیت خیلی خوب و چاپ رنگ عالی هستند و از بروزترین مدل های بیگ فیگور در دنیا هستند که بصورت مجموعه کلکسیونی می باشند.پرطرفدارترین و کمیاب ترین بیگ فیگور ها در این ست موجود می باشد.

لگو غول ونوم فیج جدید-Phage

40,000

30,000 تومان

لگو غول  Phage Mini Big Heroes Assemble

این لگو یک بیگ فیگور یا غول لگویی بزرگ از شخصیت ونوم فیج جدید Phage  از شرکت POGO می باشد.این بیگ فیگور ها دارای کیفیت خیلی خوب و چاپ رنگ عالی هستند و از بروزترین مدل های بیگ فیگور در دنیا هستند که بصورت مجموعه کلکسیونی می باشند.پرطرفدارترین و کمیاب ترین بیگ فیگور ها در این ست موجود می باشد.

لگو غول کرگدن راینو - LEGO Rhino

40,000

30,000 تومان

لگو غول کرگدن راینو   Rhino Mini Big Heroes Assemble

این لگو یک بیگ فیگور یا غول لگویی بزرگ از شخصیت  کرگدن راینو  جدید Rhino از شرکت POGO می باشد.این بیگ فیگور ها دارای کیفیت خیلی خوب و چاپ رنگ عالی هستند و از بروزترین مدل های بیگ فیگور در دنیا هستند که بصورت مجموعه کلکسیونی می باشند.پرطرفدارترین و کمیاب ترین بیگ فیگور ها در این ست موجود می باشد.

لگو غول تانوس زره پوش- POGO Thanos with Armor

40,000

30,000 تومان

لگو غول POGO Thanos with Armor  Mini Big Heroes Assemble

این لگو یک بیگ فیگور یا غول لگویی بزرگ از شخصیت تانوس زره پوش Thanos از شرکت POGO می باشد.این بیگ فیگور ها دارای کیفیت خیلی خوب و چاپ رنگ عالی هستند و از بروزترین مدل های بیگ فیگور در دنیا هستند که بصورت مجموعه کلکسیونی می باشند.پرطرفدارترین و کمیاب ترین بیگ فیگور ها در این ست موجود می باشد.

لگو غول هالک باستر مشکی و طلایی جدید-POGO Hulkbuster Black and Gold

40,000

30,000 تومان

لگو غول هالک باستر مشکی و طلایی جدید POGO Hulkbuster Black and Gold

این لگو یک بیگ فیگور یا غول لگویی بزرگ از شخصیت  هالک باستر مشکی و طلایی جدید  Hulkbuster Black and Gold از شرکت POGO می باشد.این بیگ فیگور ها دارای کیفیت خیلی خوب و چاپ رنگ عالی هستند و از بروزترین مدل های بیگ فیگور در دنیا هستند که بصورت مجموعه کلکسیونی می باشند.پرطرفدارترین و کمیاب ترین بیگ فیگور ها در این ست موجود می باشد.

لگو غول توکسین-Toxin

40,000

30,000 تومان

لگو غول توکسین Toxin

این لگو یک بیگ فیگور یا غول لگویی بزرگ از شخصیت توکسین Toxin از شرکت POGO می باشد.این بیگ فیگور ها دارای کیفیت خیلی خوب و چاپ رنگ عالی هستند و از بروزترین مدل های بیگ فیگور در دنیا هستند که بصورت مجموعه کلکسیونی می باشند.پرطرفدارترین و کمیاب ترین بیگ فیگور ها در این ست موجود می باشد.

لگو غول کینگ گروت-POGO King Groot BIG Big

40,000

30,000 تومان

لگو غول کیگ گروت POGO King Groot Mini Big Heroes Assemble

این لگو یک بیگ فیگور یا غول لگویی بزرگ از شخصیت گینگ گروت جدید King Groot  از شرکت POGO می باشد.این بیگ فیگور ها دارای کیفیت خیلی خوب و چاپ رنگ عالی هستند و از بروزترین مدل های بیگ فیگور در دنیا هستند که بصورت مجموعه کلکسیونی می باشند.پرطرفدارترین و کمیاب ترین بیگ فیگور ها در این ست موجود می باشد.

لگو غول هال باستر-POGO Hulkbuster Iron Patriot

40,000

30,000 تومان

لگو غول هالک باستر POGO Hulkbuster Iron Patriot Mini Big Heroes Assemble

این لگو یک بیگ فیگور یا غول لگویی بزرگ از شخصیت هالک باستر  جدید Hulkbuster Iron Patriot از شرکت POGO می باشد.این بیگ فیگور ها دارای کیفیت خیلی خوب و چاپ رنگ عالی هستند و از بروزترین مدل های بیگ فیگور در دنیا هستند که بصورت مجموعه کلکسیونی می باشند.پرطرفدارترین و کمیاب ترین بیگ فیگور ها در این ست موجود می باشد.

لگو غول ونوم جدید-Venom Mini Big Heroes

40,000

30,000 تومان

لگو غول ونوم جدید Venom  Mini Big Heroes Assemble

این لگو یک بیگ فیگور یا غول لگویی بزرگ از شخصیت ونوم WENOM از شرکت POGO می باشد.این بیگ فیگور ها دارای کیفیت خیلی خوب و چاپ رنگ عالی هستند و از بروزترین مدل های بیگ فیگور در دنیا هستند که بصورت مجموعه کلکسیونی می باشند.پرطرفدارترین و کمیاب ترین بیگ فیگور ها در این ست موجود می باشد.

لگو غول آنتی ونوم -Anti Venom

اتمام موجودي

لگو غول آنتی ونوم Anti-Venom

این لگو یک بیگ فیگور یا غول لگویی بزرگ از شخصیت آنتی ونوم Anti-Venom از شرکت POGO می باشد.این بیگ فیگور ها دارای کیفیت خیلی خوب و چاپ رنگ عالی هستند و از بروزترین مدل های بیگ فیگور در دنیا هستند که بصورت مجموعه کلکسیونی می باشند.پرطرفدارترین و کمیاب ترین بیگ فیگور ها در این ست موجود می باشد.

لگو غول توکسین-Toxin

اتمام موجودي

لگو غول توکسین Toxin

این لگو یک بیگ فیگور یا غول لگویی بزرگ از شخصیت  توکسین Toxin از شرکت POGO می باشد.این بیگ فیگور ها دارای کیفیت خیلی خوب و چاپ رنگ عالی هستند و از بروزترین مدل های بیگ فیگور در دنیا هستند که بصورت مجموعه کلکسیونی می باشند.پرطرفدارترین و کمیاب ترین بیگ فیگور ها در این ست موجود می باشد.

لگو غول ونوم پول- Venompool

اتمام موجودي

لگو غول ونوم پول Venompool

این لگو یک بیگ فیگور یا غول لگویی بزرگ از شخصیت  ونوم پول  Venompool از شرکت POGO می باشد.این بیگ فیگور ها دارای کیفیت خیلی خوب و چاپ رنگ عالی هستند و از بروزترین مدل های بیگ فیگور در دنیا هستند که بصورت مجموعه کلکسیونی می باشند.پرطرفدارترین و کمیاب ترین بیگ فیگور ها در این ست موجود می باشد.

لگو غول کارنیج-LEGO Carnage

اتمام موجودي

لگو غول بیگ فیگور کارنیج Carnage

این لگو یک بیگ فیگور یا غول لگویی بزرگ از شخصیت  کارنیج Carnage از شرکت POGO می باشد.این بیگ فیگور ها دارای کیفیت خیلی خوب و چاپ رنگ عالی هستند و از بروزترین مدل های بیگ فیگور در دنیا هستند که بصورت مجموعه کلکسیونی می باشند.پرطرفدارترین و کمیاب ترین بیگ فیگور ها در این ست موجود می باشد.